Uczniowski Klub Sportowy Krauzówka  powstał, aby dzieci i młodzież znajdowały radość ze sportowej rywalizacji. Wychowanie w duchu zdrowego stylu życia, jakim jest sport oraz krzewienie kultury fizycznej to główne fundamenty naszego klubu. Zadaniem naszym jest zorganizowanie dzieciom i młodzieży w pełni profesjonalne i przyjazne warunki do uprawiania sportu, a tym samym ich wszechstronnego rozwoju fizycznego i mentalnego.  UKS Krauzówka organizuje szkolenie na terenie Piaseczna - obiektów szkolnych SP nr 2 im. Ewy Krauze.