W UKS KRAUZÓWKA działają sekcje:

1. Piłka Nożna

2. Piłka Koszykowa

3. Ogólnorozwojowa z el. gier i zabaw, gimnastyki oraz tańca

4. Ogólnorozwojowa z el. gier i zabaw, gimnastyki oraz samoobrony