W UKS KRAUZÓWKA działają sekcje:

1. Piłki Nożnej

2. Gimnastyki sportowo-artystycznej z el. tańca

3. Piłki Koszykowej

4. Zajęć tanecznych

5. Tenisa stołowego