Zapisy

Opłata członkowska za udział w treningach sportowych wynosi:

Grupy białe (2 treningi w tygodniu) 80,- PLN za miesiąc - dana sekcja sportowa.

Grupy czerwone (3 treningi w tygodniu plus liga) 140,- PLN za miesiąc - dana sekcja sportowa.

 

Opłatę należy uiszczać do 10 dnia miesiąca za każdy miesiąc począwszy od września do sierpnia włącznie.

Składka członkowska jest stała, niezależna od ilości treningów w jakich uczestniczy dziecko/podopieczny
w miesiącu (opłata miesięczna nie zmienia się ze względu na święta, dni wolne, ferie zimowe, wakacje).

 

Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy Krauzówka” finansowane jest wyłącznie z opłat członkowskich
Wszystkie pozyskane w ten sposób środki wykorzystywane są na cele statutowe.

 

Dane do przelewu:
Uczniowski Klub Sportowy Krauzówka
ul. Al. Kasztanów 12
05 - 501  Piaseczno

 

   BNP PARABIS (Raffaisen Polbank S.A.) - 47 1750 0012 0000 0000 3878 9848Składki członkowskie (przelew do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc):

Tytułem: Nazwisko i Imię, miesiąc i rok składki, sekcja, grupa - składka członkowska

Przykład: Kowalski Jan, wrzesień 2019, piłka nożna, gr.1 - składka członkowska


Dokumenty wymagane do zapisu uczestnika:
1. Karta Zgłoszeniowa

2. Umowa (podpisywana po dostarczeniu Karty Zgłoszeniowej)

- Grupa Biała - TRENINGOWA

- Grupa Czerwona - REPREZENTACYJNA

 

Umowy dla uczestników zajęć UKS Krauzówka sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - można je pobrać osobiście w Katedrze Wychowania Fizycznego w szkole SP 2 Piaseczno.


Download
KARTA ZGŁOSZENIOWA - UKS KRAUZÓWKA
Karta-zgłoszeniowa-UKS KRAUZÓWKA - PDF.p
Adobe Acrobat Document 114.1 KB