Zarząd UKS KRAUZÓWKA


Prezes - Marek Budziński

e-mail: ukskrauzowka@o2.pl

e-mail: mbudzinski.ukskrauzowka@o2.pl

 

Sekretarz - Maciej Kleczko

 e-mail: mkleczko.ukskrauzowka@o2.pl

 

Skarbnik -  Ewa Lasota

e-mail: elasota.ukskrauzowka@o2.pl